Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden WJ Beauty Tilburg

Natuurlijk hopen wij dat al uw bezoeken aan WJ Beauty aangenaam zijn en dat u altijd tevreden bent over het resultaat en de behandeling. Daar doen wij in elk geval ons uiterste best voor. We hebben desondanks wat spelregels opgesteld om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Deze spelregels en voorwaarden gelden voor ons én voor onze bezoekers, en voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen WJ Beauty en haar cliënten. Als we van deze spelregels en voorwaarden afwijken, is dat van te voren besproken en schriftelijk vastgelegd. Als u onze salon bezoekt gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. WJ Beauty zal al haar behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren volgens de eisen die u aan goed vakmanschap kunt stellen. Als een behandeling verandert of uitgebreid wordt, zullen wij u direct inlichten over de financiële consequenties hiervan.

Afspraken

Als u een afspraak bij ons hebt gemaakt verwachten wij ook dat u tijdig op de afspraak verschijnt. Maar er kan natuurlijk iets tussenkomen. Dan vragen wij van u om dit uiterlijk 24 uur van te voren aan ons door te geven. indien mogelijk. Als u dit niet doet brengen wij de kosten van de afgesproken behandeling bij u in rekening. Indien u wat later bent omdat u bv in de file staat of uw bus gemist heeft geeft dit dan gelieve door. Klanten die niet komen opdagen zonder enige tegenbericht worden genoteerd. Deze klanten zullen in het vervolg de betaling vooraf moeten voldoen. Als wij onverhoopt een afspraak moeten afzeggen doen wij dit uiterlijk 24 uur van te voren indien mogelijk.

Online afspraken

Wij vragen bij het maken van een afspraak een aanbetaling van €50,- voor alle semi permanente make-up behandelingen. Bij het maken van een afspraak voor semi permanente make-up dient u tijdig deze aanbetaling te voldoen. U ontvangt hiervoor een betaalverzoek. Hiermee staat uw afspraak vast, het rest bedrag wordt verrekend in de salon. Tot uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak kunt u de gemaakte afspraak kosteloos annuleren. De aanbetaling van €50,- kunt u dan gebruiken voor te maken van een nieuwe afspraak.

Betaling

Alle prijzen van onze behandelingen en producten staan duidelijk op onze website. Deze prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders word aangegeven.

In de salon kunt u zowel contant als per pin betalen

 

Persoonsgegevens en privacy

Als u voor de eerste keer een afspraak bij ons maakt vragen wij een aantal gegevens van u die wij nodig hebben voor onze administratie. Deze gegevens bewaren wij in ons administratiesysteem en eventueel op een klantenkaart. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het is voor ons belangrijk om te weten of u een huidbeschadiging heeft op de plaats van de behandeling,  of u bepaalde medicijnen gebruikt waardoor uw huid daar dun en/of gevoelig kan zijn en/of u huiduitslag krijgt van bepaalde producten en/of er allergisch voor bent. Dit dient u aan ons te  melden alvorens de behandeling.

 Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die is ontstaan doordat u ons onjuiste en/of onvolledige informatie heeft gegeven over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbestedingen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die je meeneemt naar de salon.

 

Vertrouwelijkheid

Wij zijn verplicht volgens de wet om alle vertrouwelijke informatie die u ons vertelt geheim te houden. Dit geldt voor informatie waarvan je aangeeft dat deze vertrouwelijk is of als dit blijkt uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding vervalt echter als wij de vertrouwelijke informatie aan derden moeten verstrekken op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Beschadiging & diefstal :Wij hebben het recht een schadevergoeding van je te eisen als je meubilair, apparatuur of producten van ons beschadigt. Diefstal melden we altijd bij de politie.

 

Klachten

Als u een klacht hebt over de behandeling of een product kunt u deze schriftelijk aan ons melden (via de mail mag dat ook). Doe dit wel binnen drie werkdagen na de behandeling of na aankoop van een product! Wij geven dan binnen vijf werkdagen een adequaat antwoord. Als een klacht gegrond is, verrichten wij de behandeling opnieuw. Als dit niet meer mogelijk is omdat de behandeling voor u aantoonbaar zinloos is geworden kunt je ons dit schriftelijk melden. Als we samen niet tot een overeenstemming kunnen komen kunt u uw klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

Er wordt in geen enkel geval een geld teruggave gedaan bij al geleverde diensten.

 

Behoorlijk gedrag

Iedereen behoort zich in onze salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen iemand die herhaaldelijk onbehoorlijk gedrag vertoont kunnen we u voortaan de toegang tot de salon weigeren. Daarnaast vragen wij om respectvol om te gaan met onze medewerkers , racisme word in geen enkele vorm geaccepteerd in onze salon.

 

Recht

Eventuele geschillen tussen WJ Beauty en cliënt leggen we voor aan de betreffende rechter. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van WJ Beauty. Van toepassing is steeds de laatste gepubliceerde versie of de versie die gold ten tijde van de overeenkomst.

Salon COVID-19maatregelen

Bij binnenkomst is een mondkapje dragen VERPLICHT. Blij klachten zoals verkoudheid, hoesten of griep/koorts verzoeken wij uw afspraak te annuleren

Handen moeten worden gedesinfecteerd.

Tijdens de behandeling wordt er gevraagd zo min mogelijk te praten, (Ookal is dit verleidelijk)

Maximaal 2 personen in de salon, het is dus niet mogelijk om met meerdere personen in de salon aanwezig te zijn.

Mochten wij nog bezig zijn met een behandeling dan vragen wij netjes om plaats te nemen in de wachtruimte!